ViVace's cultuurwereld
Cultuurvraag en cultuuraanbod verbinden
Cultuurmakers en cultuurvormers coachen
 
 
 
ViVace verbindt cultuurvraag en cultuuraanbod
Cultuurvraag en cultuuraanbod verbinden

Primair onderwijs

ViVace ondersteunt scholen en educatieve instellingen op verschillende manieren, zodat zij een kwalitatief en gevarieerd programma kunnen aanbieden. Dit doen zij op basis van:

Bemiddeling
Op zoek naar een muziekleraar, docent creatieve vormgeving of intern cultuurcoördinator? ViVace verzorgt de werving en selectie van de cultuurvormer die u zoekt. Het gehele traject, vanaf selectie en het eerste contact tot de indiensttreding wordt geregeld. Daarbij zijn diverse inleenconstructies mogelijk.

Maatwerk cultuurprogrammering
Als bestuur, directie of intern cultuurcoördinator van een onderwijsinstelling bent u verantwoordelijk voor de culturele vorming van leerlingen. ViVace biedt ondersteuning bij het effectief inzetten van uw budget voor culturele vorming. Gedurende het schooljaar werkt u met een  maatwerkplanning van kwalitatief cultuuraanbod, die bijdraagt aan structurele cultuurvorming.

Lesbevoegde vervanging
Tijdens een schooljaar kan het voorkomen, dat uw leraar, docent creatieve vormgeving of muziekdocent het werk tijdelijk of voor langere tijd niet meer kan uitvoeren. Bij ziekte, zwangerschap of verlof zorgen wij voor de juiste én lesbevoegde vervanging. En als het moet nogdezelfde dag!


< Ga terug naar 'Cultuurvraag en cultuuraanbod verbinden'
Home
ViVace info
Vacatures
Workshops
Webshop Digistand
ViVace op Facebook